Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief 4                                                 16-09-2022 

 

Nieuws vanuit de onderbouw groepen

Afgelopen week was de nationale ‘Schoolbrengweek’. De hele week hebben de leerkrachten in de klas bijgehouden hoe de kinderen naar school komen (met de fiets, lopend, met de auto of anders). Ook hebben alle klassen vervoersmiddelen versierd (steppen, fietsen, zelfs een slee en skeelers). Donderdag werden we zelfs verrast met een bezoek van de wethouder. De hele school had met juf Cynthia een dansje geoefend voor deze speciale dag.
In de groepen 3 hebben de kinderen verkeerslessen gehad over het verkeerslicht en vervoer naar school. De kinderen hebben de letter ‘r’ en de ‘e’ geleerd. Ze kunnen al veel nieuwe woordjes maken.
In groep 4 hebben de kinderen bij spelling hun eerste dictee gemaakt en is thema 1 afgesloten. Bij rekenen is aandacht besteed aan de splitsingen tot en met 10 en hebben de kinderen handig leren rekenen (7+5+3=). Bij zelfstandig werken hebben de kinderen aan hun weektaak gewerkt. Voor lezen is een start gemaakt met de nieuwe methode ‘Atlantis’. Het thema gaat over kriebeldiertjes.

Nieuws vanuit de bovenbouw groepen

Groep 5 heeft deze week bij taal geoefend met woorden die te maken hebben met een feest. Ze hebben ook zelf een verhaaltje afgeschreven. Wat hebben ze een rijke fantasie! Bij rekenen wordt nog geoefend met de keersommen en digitale en analoge klok.

Nieuws vanuit Gro-up

Het schooljaar is alweer even begonnen, de kinderen hebben al aardig hun draai gevonden en komen iedere dag met de leukste verhalen naar de BSO. Wij wilden nog even met u terugblikken op onze hele gezellige zomervakantie. Tijdens de vakantie hadden we super mooi weer, waardoor we veel buiten waren of in de speeltuin waar met water gespeeld werd. Samen met de kinderen maakten we er iedere dag een feestje van, de ene dag was het een chilldag en de andere dag waren we actief bezig. De externe workshops waren ook erg geslaagd bij de kinderen. We hadden Repair kid. Hij kwam met de mooi beschilderde caravan met allemaal oude apparaten en materialen die de kinderen uit elkaar konden halen. Daarna mochten zij er weer wat moois van maken en mee naar huis nemen. De kameleon, vogelspin, stierkikker en de Boa slang van Serpo Serpenti kwamen bij ons langs en er werd van alles over de dieren vertelden er was ook ruimte voor vragen. Aan het eind mochten de kinderen die dat durfden met de slang op de foto. We zijn ook muzikaal bezig geweest tijdens de Djembé workshop van Jens. Eerst werd er geoefend en aan het eind van de workshop hadden de kinderen samen met Jens een liedje bedacht, terwijl er op de djembés werd gespeeld. In de laatste week hebben wij een bezoek gebracht aan de brandweer Loosduinen. Wat was dat magisch voor de kinderen, ze mochten alles ervaren als een echte brandweerman/-vrouw. Ze mochten de bluswagen van buiten en binnen bekijken en zelf een kijkje nemen achter het stuur. Er werden ‘brandjes’ geblust en fietsen in stukken geknipt met een speciale schaar. En als klap op de vuurpijl mochten de kinderen ook nog omhoog in de hoogwerker.

Het was voor ons en de kinderen een super geslaagde vakantie!

 

Schoolbrengweek

Van 12 september t/m 16 september was het de Schoolbrengweek. In alle groepen is afgelopen week dagelijks bijgehouden hoeveel kinderen lopend, fietsend of met de auto naar het Kind Centrum zijn gekomen. Ook is er in alle groepen extra aandacht geweest voor verkeersveiligheid. Daarnaast hebben de kinderen per klas een item versierd hoe je naar het Kind Centrum kan komen. Hier waren originele ideeën, zoals een slee, skeelers, schoenen, stepjes. De kinderen hebben tijdens de gymles een dansje geoefend voor het bevorderen van gezond gedrag. 

Donderdag 15 september kwam de wethouder Mobiliteit en Cultuur, Robert van Asten, langs op het Kind Centrum. Vanuit de gemeente hebben alle kinderen fietslampen ontvangen. Goede verlichting draagt bij aan verkeersveiligheid. Deze lampen zijn bedoeld als onderwegfietslampen, maar de gemeente adviseert in eerste instantie een goede fietslamp op de fiets. De wethouder heeft deze fietslampen uitgedeeld. De kinderraad heeft mandarijnen uitgedeeld, ter bevordering van gezond gedrag. Deze mandarijnen werden ons aangeboden door Jumbo Mieremet. Bedankt hiervoor! 

De zebra van School op Seef was aanwezig en deze heeft sleutelhangers uitgedeeld van ‘School op Seef’. Er was aandacht voor ‘maak een punt van nul’. Dit is een aanpak met één ultiem doel voor ogen, namelijk nul verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland. Na het uitdelen, hadden we een collectief moment op het grasveld. Onder begeleiding van de gymleerkracht, juf Cynthia, en drie kinderen uit groep 8 hebben alle kinderen gedanst en gezongen op het liedje ‘Energie’ van kinderen voor kinderen. 

Lopend of fietsen als het kan, daar wordt iedereen beter van!

 

 

Nieuwsbrief

Afgelopen vergadering is de ‘nieuwsbrief’ in de MR-vergadering aan bod gekomen.

Hierbij is besproken, dat ouders een weekoverzicht vanuit de leerkracht van hun eigen kind(eren) leuker vinden, dan de nieuwsbrief.

Hierdoor is afgesproken, dat het weekbericht vanuit de leerkracht wekelijks blijft, maar dat we de frequentie van de nieuwsbrief gaan aanpassen.

Elke laatste vrijdag van de maand ontvangt u de nieuwsbrief met de hoogtepunten van het Kind Centrum. Uiteraard ontvangt u bij bijzonderheden een mailing vanuit het Kind Centrum.

Nieuws vanuit JongLeren

Hoera! Wij zijn gestart met thema verkeer.
Wij leren over verschillende vervoersmiddelen en vertellen elkaar hoe we naar school zijn gekomen. Ook bouwen we wegen en knutselen we zebrapaden.  
Wist u dat u boekjes mag lenen die in de leeskast staan?! Deze leeskast kunt u vinden op de gang voor de klapdeuren.
U kan samen met uw kind een boekje lenen om thuis te lezen. Natuurlijk mag u een foto appen als u het boek thuis voorleest.

 

Kinderstralen 

Vind je het leuk om met kinderen te werken? 
Als jij het leuk vindt om met kinderen te werken in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en voel je je jeugdig en energiek (21-71 jaar), dan is het echt iets voor jou om als Overblijfmedewerker aan de slag te gaan. 
Meld u zich dan nu aan via deze link 

https://kinderstralen.nl/school/aanmelden-voor-overblijf-medewerker 

 

Mobiele telefoon en smartwatch 

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar binnen het Kind Centrum mag deze tussen 8.30 uur en 15.00 uur niet aan staan. Dit geldt ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). Indien noodzakelijk mogen kinderen gebruik maken van de telefoon van het Kind Centrum. Het dragen van een SOS-horloge (smartwatch) is tijdens onderwijstijden niet toegestaan. Deze horloges moeten bij de leerkracht worden ingeleverd. Na 15.00 uur kan de leerling het SOS-horloge bij de leerkracht ophalen. 

(Blz. 22 informatiegids) 

 

Foto’s leerlingen 

Er zijn door verschillende ouders foto’s gemaakt van hun kind(eren). We willen hierbij vragen om uitsluitend uw eigen kind(eren) te fotograferen. Mocht u toch een ander kindje op de foto hebben, dan verzoeken we (middels privacywet) om deze foto(‘s) niet op Social Media te plaatsen of op een andere manier te delen. 

 

Oproep ouders wijziging gegevens 

Zouden ouder(s)/verzorger(s) bij een verandering van telefoonnummer of mailadres dit willen doorgeven aan de administratie?  

Bij voorbaat dank. 

 

NPO 

Alle scholen hebben vanuit Nationaal Onderwijs Plan (NPO) een extra bedrag gekregen.   

Hieronder in het kort hoe we dit vormgeven:  

De leerkrachten hebben training gekregen over samenwerken (structureel coöperatief leren). Gedurende het jaar zal hier moment-coaching voor zijn door een externe. Ook krijgt het team training op het gebied van zelfregulatie bij kinderen (eigenaarschap) en klassenbezoeken hiervoor. Dit alles om zo effectief onderwijs te geven voor elk kind. Er komt een interim-intern begeleider het stukje ‘zorg’ voor de leerkrachten ontlasten.    

Daarnaast zijn er verschillende onderwijsassistenten, die extra ondersteuning of uitdaging bieden aan kinderen van groep 3 t/m 8. Ook hebben twee groepen een training op het gebied van sociale vaardigheden. We hebben extra hulp voor kinderen in de peutergroep (die bijna naar groep 1 gaan) en de groepen 1 en 2.   

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan een ‘shuffle dance’-project voor de komende drie jaar. Tijdens de twee grote KWT-thema’s komt een kunstenaar lesgeven aan alle groepen. Als laatst is er nieuw buitenmateriaal aangeschaft voor de groepen 1 en 2, zoals karren en fietsen. En wordt er nieuw (klein) materiaal voor in de gymzaal aangeschaft.  

 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen  

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.   

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep te laten wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen.  

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen.  

Veiligheid is iets van ons allemaal.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

Op de website (https://www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC 

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers. 

Op onze website vindt u de nieuwe informatiegids 2022-2023. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.   

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2022-2023 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.   

www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum 

  

Vakantie 

– Herfstvakantie: Ma 24-10 t/m Vr 28-10 

– Kerstvakantie: Ma 26-12 t/m Vr 06-01 

– Voorjaarsvakantie: Ma 27-02 t/m Vr 03-03 

– Goede vrijdag: Vr 07-04 

– Tweede Paasdag: Ma 10-04 

– Meivakantie: Ma 24-04 t/m Vr 05-05 

– Hemelvaart: Do 18-05 t/m Vr 19-05 

– Tweede pinksterdag: Ma 29-05 

– Zomervakantie: Ma 10-07 t/m Vr 18-08 

  

Marge dagen  

– Wo 09-11 groep 1 en 2 vrij 

– Vr 23-12 groep 1 t/m 8 vrij 

– Vr 24-02 groep 1 t/m 8 vrij 

– Wo 08-03 groep 1 en 2 vrij 

– Wo 29-03 groep 1 t/m 8 vrij  

– Wo 31-05 groep 1 en 2 vrij 

– Vr 30-06 groep 1 t/m 8 s’middags vrij 

– Do 06-07 groep 8 vrij 

– Vr 07-07 groep 1 t/m 8 vrij 

 

Stripboeken  

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt!  

  

Facebook  

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina.  

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst. 

Volg ons! 

 

Social Schools 

Wist u dat….. 

u uw kind via Social Schools kan afmelden?!  

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen.  

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden! 

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou! 

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen. 

  

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

Bank rekeningnummer Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

NL54INGB0007234084 

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

 

 

mededelingen Ouderraad en MR 

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij de administratie van onze school. 

 

Ouderraad vergadering 

Maandagavond 31oktober 2022 is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. 

  

M.R.vergadering 

Maandag 10 oktober 2022 is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 

Een vriendelijk verzoek: 

Wij vragen alle ouders de ouderbijdrage te voldoen. Zie ook de info in de schoolgids.  Als iedereen meebetaalt, kunnen we nog meer leuke extra dingen organiseren  voor de kinderen. U kunt dit bedrag van € 25,00 per kind storten op I.N.G. bankrekeningnummer NL54INGB0007234084 t.n.v. Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst o.v.v Naam en klas leerling  

E-mail adres van de OR: 

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com 

E-mail adres van de MR: 

mr.helenparkhurst@gmail.com 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Lees verder

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten