Nieuwsbrief Mei/Juni 26-05-2023

                

Nieuws vanuit de onderbouw groepen 1 t/m 4

In de maand mei hebben we bij de kleuters de laatste vlinders laten uitvliegen. De groepen 1 zijn begonnen met het thema “Kunst”. Bij de groepen 2 zijn nu 2 thema’s. De kinderen hebben zelf een thema gekozen. In groep 2a is het thema nu “Op safari” en in groep 2b is het thema “In de ruimte”. De groepen 2 zijn ook begonnen met het schrijven in een schrijfschrift. En er worden veel veterstrikdiploma’s gehaald.               

Natuurlijk is er ook nog gewerkt aan het thema “Geluid”. Samen met meester Nathaniel hebben ze geluid omgezet in vormen.

De kinderen van groep 3 en 4 hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan het project geluid. Samen met meester Nathaniel hebben ze geëxperimenteerd met het maken van geluid. Afgelopen donderdag werd de het project afgesloten. Er waren veel ouders die de werkjes kwamen bewonderen. De kinderen hebben laten zien dat ze nu veel weten over dit thema. Meester Nathaniel, heel erg bedankt voor de leuke lessen!

 

In de groepen 4 wordt hard geoefend voor het tafeldiploma. De kinderen kunnen in juni laten zien dat ze de tafelsommen door elkaar beheersen en een diploma halen. Dat is best spannend.

In de groepen 3 en 4 zijn we ook gestart met de Citotoetsen. Het schooljaar gaat nu snel, voor je het weet staat de grote vakantie al voor de deur.

De komende tijd hebben we nog leuke activiteiten op school, zoals het schoolreisje en het zomerfeest.

 

Nieuws vanuit de bovenbouw groepen 5 t/m 8

We begonnen deze maand met nog een weekje meivakantie. Daarna zijn de bovenbouw groepen weer aan de slag gegaan met het KWT thema geluid.

Voor de afsluiting van KWT hebben alle klassen iets leuks voorbereid. In de groepen 5 hebben de kinderen een tonoscoop gemaakt, een instrument om geluid zichtbaar te maken.

             

In de groepen 7 hebben de kinderen schilderijen gemaakt aan de hand van de geluiden en muziek die zij zelf in elkaar gezet hebben met het programma Audacity.

                                             

Groep 8 is al een tijdje met geluid en muziek bezig tijdens de voorbereiding voor de musical. Dat komt steeds dichterbij. We kunnen ze soms horen oefenen, het klinkt al erg goed! Ook zijn ze al de rekwisieten aan het knutselen.

Alle groepen zijn ondertussen ook begonnen met de Cito toetsen. Volgende maand gaan we daar nog mee door. Gelukkig kunnen de toetsen verspreid worden over meerdere weken.

30 mei sluiten we (bijna) de maand mei af met een gezellige dag. De groepen 5 en 6 gaan op schoolreisje. Omdat de groepen 7 en 8 op kamp al op schoolreisje zijn geweest, gaan zij nu niet. Wel gaan zij diezelfde dag gezellig naar de bioscoop.

 

Hondenpoep rondom het Kind Centrum

Helaas hebben we rondom het Kind Centrum op dit moment veel overlast van hondenpoep. Dit vinden we natuurlijk erg vervelend! We proberen dit te bestrijden door als Kind Centrum inmiddels gebruik te maken van de app ‘mycleancity’.

Wanneer we hondenpoep zien, dan wordt er een foto van gemaakt en in deze app geplaatst. Deze foto komt dan meteen bij de afdeling handhaving van de Gemeente terecht.

De afdeling handhaving zorgt ervoor dat het wordt opgeruimd. Maar….. Hoe meer meldingen, hoe meer kans dat er met regelmaat wordt opgeruimd!

Wanneer u ons wilt helpen de overlast van hondenpoep te bestrijden, dan kunt u zelf ook de app ‘mycleancity’ downloaden en hierin ook meldingen maken wanneer u hondenpoep op de stoep ziet liggen.

Alvast bedankt voor uw hulp! 

                                 

 

Schoolmaaltijd

De overheid werkt samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan een programma voor eten op school. Dat heet het Programma Schoolmaaltijden. Het doel is om in 2023 zoveel mogelijk kinderen en jongeren te helpen die dit het hardst nodig hebben. Het gaat om leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. Het programma Schoolmaaltijden wil dat kinderen in Nederland voldoende eten hebben als ze op school zitten. Omdat het leven steeds duurder wordt, kunnen sommige ouders/verzorgers wel wat hulp gebruiken. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het programma. De hulp is anoniem. Het Programma Schoolmaaltijden biedt verschillende keuzes. Er is gekozen voor hulp voor ouders/verzorgers met een boodschappenkaart. Hierbij kan de ouder/verzorger zelf extra eten kopen voor hun kind(eren) die naar school gaan. Het Rode Kruis bepaalt uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet. 

 

Schoolfotograaf

Op vrijdag 2 juni om 10:00 komt de schoolfotograaf voor de kinderen die afwezig waren tijdens het eerste foto moment.
Hierbij de achtergrondkleur van de foto’s, zodat u rekening kan houden met de kleding(kleur)keuze.  
Mijn advies is om de kinderen vrolijk gekleurd te kleden.
-Geen fluor kleuren, deze kleuren weerspiegelen in gezicht en hals.
-Geen kleding met fijne streepjes, dit komt niet goed over op de foto. 

 

NK knikkeren

Op woensdag 24 mei was de voorronde voor het NK knikkeren. Van onze school deden er 5 kinderen mee. Het was een hele gezellige middag! Met als hoogtepunt dat Sylke uit groep 6 door is naar de finale op 1 juli!

 

Ophalen/brengen kinderen groep 1 en 2

Zou u bij het brengen of ophalen van uw kind a.u.b. de kleuteringang kunnen gebruiken? Nu gaan ouders met regelmaat via de hoofdingang en door de aula/BSO naar de kleutergang toe. Hierdoor hebben de BSO-medewerkers minder goed overzicht hebben. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Wij zoeken nog verschoningskleding!

Iedereen heeft weleens een ongelukje, valt in een plas of wordt vies op een dag. Daarom zijn wij bij de kleuters op zoek naar verschoningskleding. Wij zijn op zoek naar broeken, T-shirts, sokken en ondergoed. Heeft u thuis nog iets wat wij kunnen gebruiken? U kunt het inleveren bij de leerkracht van uw kind. Heel erg bedankt alvast! 

 

BHV-team 

Om de veiligheid van iedereen in het gebouw te kunnen garanderen, krijgen de medewerkers jaarlijks een BHV-training met LRH. (BHV = BedrijfsHulpVerlening en LRH = LevensReddendHandelen). Er zijn collega’s die kinder-EHBO en/of EHBO hebben. (EHBO = Eerste Hulp Bij Ongelukken). 

De training voor schoolmedewerkers heeft op 1 februari plaatsgevonden. Een aantal heeft de volledige training gedaan. Hiervoor is vooraf digitaal een theoriecursus met examen gedaan. En een andere groep heeft de herhalingstraining gevolgd. De training heeft in ons gebouw plaatsgevonden. Het is goed om te oefenen wat te doen bij calamiteiten. 

Tevens kom je tijdens zo’n training altijd zaken tegen die verbeterd kunnen worden. De verbeterpunten worden met het team en directie besproken. En daar waar noodzakelijk aangepast. Op deze manier blijven we met elkaar de focus leggen op onze eigen veiligheid én de veiligheid van de kinderen en andere gebruikers in het gebouw. Zoals u wellicht weet, houden we als Kind Centrum gezamenlijk drie keer per jaar brandontruimingsoefeningen.

Nieuws vanuit Gro-up

Wij zijn op het KDV al een tijdje bezig met de cyclus van de vlinder op de groep.
Eerst zijn ze een eitje, dan na ruim 2 weken een rups, daarna een cocon.
Dan is het nog eens 2 weken wachten tot het eindelijk zover is en de vlinders uit de cocon komen.
Nu komt het aller leukste: de vlinders vrij laten in onze eigen tuin!
Ze vliegen dan eerst wat om ons heen of gaan op ons zitten voordat ze uitvliegen.
Wat een belevenis voor de kinderen!

           

 

Nieuws vanuit JongLeren

Gisteren hebben wij thema muziek afgesloten. De afgelopen weken hebben wij verschillende muziekinstrumenten geknutseld. Zoals piano’s, schudkokers en sambaballen.

     

Natuurlijk hebben we eerst de muziekinstrumenten uitgeprobeerd en ontdekt wat voor geluid de instrumenten maken.

 

Ook hebben we veel gedanst en bewogen. We hebben onder andere het beweegversje ‘dansen, springen, bewegen’ geleerd.

Volgende week bereiden wij ons laatste thema voor; ‘Hoera het is zomer!’

We wensen iedereen een fijne vrije maandag.

 

Cito Leerling in beeld

Twee keer per jaar nemen wij in de groepen 3 t/m 8 Leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen af. Cito is het toetsinstrument dat wij hiervoor gebruiken. Met de Cito toetsen van het Leerlingvolgsysteem volgen wij van groep 3 t/m 8 de vorderingen die een leerling maakt. Hiermee kan de leerkracht signaleren of er leerlingen zijn die extra aandacht of uitdaging nodig hebben. Op deze manier kan het onderwijs gegeven worden dat het beste bij een leerling past.

Voorheen werkten wij met Cito LVS 3.0, dat nu opgevolgd wordt door Cito Leerling in beeld.

Bij Leerling in beeld zijn de toetsen korter en minder talig. Er wordt digitaal getoetst. Een groot voordeel van deze nieuwe versie is dat de toetsen voor de kernvakken adaptief zijn: alle leerlingen maken dezelfde startmodule en krijgen een vervolgmodule op hun eigen niveau. Zo staat de leerling meer centraal en kan er meer inzicht gegeven worden. De rapportages zijn op groei gericht, minder op alleen leerprestaties.

Vanaf januari zullen wij gaan werken met Leerling in beeld. Cito LVS 3.0 en Cito Leerling in beeld zijn zo op elkaar afgestemd dat er geen trendbreuk ontstaat. Dit betekent dat de resultaten van de oude versie zonder problemen vergeleken kunnen worden met de resultaten van de nieuwe versie. Groep 8 is in november al gestart met de Cito toetsen en werkt als enige dit jaar nog wel met de toetsen van Cito LVS 3.0.

Wilt u meer weten over Cito Leerling in beeld? Ga dan naar www.cito.nl/leerlinginbeeld

 

Vrij buiten de vakanties

De directie mag alleen vrijgeven (verlof) buiten de schoolvakanties in bepaalde gevallen, zoals bruiloft, uitvaart, jubileum e.d. Deze kunt u terugvinden in de informatiegids. 

Wanneer u door uw werk niet weg kan tijdens de schoolvakantie, dan dient u dit te bewijzen door een schriftelijke verklaring af te leggen. U mag hierbij maximaal 2 weken weg. Het is hierbij niet de bedoeling dat dit aan een schoolvakantie vastzit. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

Bij bijzondere gebeurtenissen voor meer dan 10 dagen, dient u dit aan te vragen via de leerplichtambtenaar. Dit moet minimaal 8 weken van tevoren. 

 

Ballen en speelgoed

Door sommige kinderen worden er spullen van huis mee naar school genomen, zoals voetballen en speelgoed.

Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid van thuis. Natuurlijk leren we de kinderen om zuinig om te gaan met materiaal in algemene zin; van jezelf en van een ander. 

Maar het kan weleens voorkomen, dat iets kapotgaat, kwijtraakt of op een dak terecht komt (voetbal). We doen natuurlijk altijd ons best om iets te maken, mee te zoeken of vragen om van het dak af te halen, maar het kan ook voorkomen dat het eindresultaat anders is, dan u had verwacht/bedacht.

 

Pijlers Dalton

Afgelopen jaar hebben we met het team gekeken naar de vijf pijlers van Dalton en wat dit betekent voor ons Kind Centrum. We hebben bij elke pijler drie zinnen bedacht door het team en de kinderen, die aansluiten hoe wij Daltononderwijs vormgeven. Afgelopen week zijn de mooie posters opgehangen in het Kind Centrum, zie foto.

 

Mobiele telefoon en smartwatch 

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar binnen het Kind Centrum mag deze tussen 8.30 uur en 15.00 uur niet aan staan. Dit geldt ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). Indien noodzakelijk mogen kinderen gebruik maken van de telefoon van het Kind Centrum. Het dragen van een SOS-horloge (smartwatch) is tijdens onderwijstijden niet toegestaan. Deze horloges moeten bij de leerkracht worden ingeleverd. Na 15.00 uur kan de leerling het SOS-horloge bij de leerkracht ophalen. 

(Blz. 22 informatiegids) 

 

Foto’s leerlingen 

Er zijn door verschillende ouders foto’s gemaakt van hun kind(eren). We willen hierbij vragen om uitsluitend uw eigen kind(eren) te fotograferen. Mocht u toch een ander kindje op de foto hebben, dan verzoeken we (middels privacywet) om deze foto(‘s) niet op Social Media te plaatsen of op een andere manier te delen. 

 

Helpdesk Geldzaken

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Helpdesk Geldzaken veel inwoners geholpen met hun vragen over geld. Financiële problemen werken door in alle leefgebieden.

Dit doet de Helpdesk Geldzaken:

De Helpdesk Geldzaken helpt de Haagse burger met vragen over geld, zie bijlage voor meer informatie.

De medewerkers van de Helpdesk Geldzaken helpen;

  • om inzicht te krijgen in inkomen en uitgaven
  • met tips en hulp om direct te besparen
  • bij vragen over toeslagen en regelingen

 

Oproep ouders wijziging gegevens 

Zouden ouder(s)/verzorger(s) bij een verandering van telefoonnummer of mailadres dit willen doorgeven aan de administratie?  

Bij voorbaat dank. 

 

NPO 

Alle scholen hebben vanuit Nationaal Onderwijs Plan (NPO) een extra bedrag gekregen.   

Hieronder in het kort hoe we dit vormgeven:  

De leerkrachten hebben training gekregen over samenwerken (structureel coöperatief leren). Gedurende het jaar zal hier moment-coaching voor zijn door een externe. Ook krijgt het team training op het gebied van zelfregulatie bij kinderen (eigenaarschap) en klassenbezoeken hiervoor. Dit alles om zo effectief onderwijs te geven voor elk kind. Er komt een interim-intern begeleider het stukje ‘zorg’ voor de leerkrachten ontlasten.    

Daarnaast zijn er verschillende onderwijsassistenten, die extra ondersteuning of uitdaging bieden aan kinderen van groep 3 t/m 8. Ook hebben twee groepen een training op het gebied van sociale vaardigheden. We hebben extra hulp voor kinderen in de peutergroep (die bijna naar groep 1 gaan) en de groepen 1 en 2.   

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan een ‘shuffle dance’-project voor de komende drie jaar. Tijdens de twee grote KWT-thema’s komt een kunstenaar lesgeven aan alle groepen. Als laatst is er nieuw buitenmateriaal aangeschaft voor de groepen 1 en 2, zoals karren en fietsen. En wordt er nieuw (klein) materiaal voor in de gymzaal aangeschaft.  

 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen  

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.   

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep te laten wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen.  

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen.  

Veiligheid is iets van ons allemaal.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

Op de website (https://www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC 

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers. 

Op onze website vindt u de nieuwe informatiegids 2022-2023. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.   

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2022-2023 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.   

www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum 

Vakantie dagen

– Tweede pinksterdag: Ma 29-05 

– Zomervakantie: Ma 10-07 t/m Vr 18-08 

  

Marge dagen  

– Wo 31-05 groep 1 en 2 vrij 

– Vr 30-06 groep 1 t/m 8 s’middags vrij 

– Do 06-07 groep 8 vrij 

– Vr 07-07 groep 1 t/m 8 vrij 

 

Stripboeken  

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt!  

  

Facebook  

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina.  

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst. 

Volg ons! 

 

Social Schools 

Wist u dat….. 

u uw kind via Social Schools kan afmelden?!  

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen.  

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden! 

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou! 

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen. 

  

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

Bank rekeningnummer Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

NL54INGB0007234084 

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

 

Mededelingen Ouderraad en MR 

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij de administratie van onze school. 

Ouderraad vergadering 

Maandagavond 12 Juni 2023 is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. 

 

M.R.vergadering 

Maandag 12 Juni 2023 is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 

Een vriendelijk verzoek: 

Wij vragen alle ouders de ouderbijdrage te voldoen. Zie ook de info in de schoolgids.  Als iedereen meebetaalt, kunnen we nog meer leuke extra dingen organiseren  voor de kinderen. U kunt dit bedrag van € 25,00 per kind storten op I.N.G. bankrekeningnummer NL54INGB0007234084 t.n.v. Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst o.v.v Naam en klas leerling  

E-mail adres van de OR: 

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com 

E-mail adres van de MR: 

mr.helenparkhurst@gmail.com 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Lees verder

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten