Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12   26-11-2021

 

Nieuws vanuit de bovenbouw

De kinderen mochten een schoentje op school zetten. Piet zou in opdracht van Sint het Kind Centrum bezoeken en wat lekkers achterlaten. Rommelpiet heeft inderdaad wat lekkers gebracht. Maar wat een rommel heeft hij in de lokalen gemaakt!. Gelukkig konden de kinderen het weer snel opruimen. In groep 8 had Rommelpiet vast wat tijd over. Hier verstopte hij het lekkers door het hele lokaal heen.

Op maandag heeft groep 5 een bezoek gebracht aan Panorama Mesdag. Wat een leuke les was dat.

De geschiedenislessen van groep 6 gaan over de tijd van de ontdekkingsreizen.

Groep 8 is bezig met het maken van een kampkrant.

Nieuws vanuit de onderbouw

Afgelopen week stond vooral in het teken van het naderende Sinterklaasfeest.

Afgelopen donderdag was het aan het begin van de schooldag een drukte van jewelste op het schoolplein. De kinderen konden de school niet in omdat de sleutel weg was. Ook de juffen en meesters stonden buiten op het plein. Gelukkig kwam de sleutel weer boven water en konden de kinderen later dan gebruikelijk het Kind Centrum in.

Bij de klassen aangekomen waren ook de deuren op slot en alles was donker binnen. Wat was er toch aan de hand? Meester Casper kon gelukkig de deuren openen. Tot onze schrik waren alle klassen overhoop gehaald door de Rommelpiet. Dat was even schrikken. Die Rommelpiet kan er wat van. De kinderen hebben goed geholpen met opruimen. Na een minuut of 10 was alles weer aan kant. De kinderen hadden de dag ervoor hun schoen gezet en vonden er allemaal een cadeautje in. Hierna gingen de kinderen natuurlijk weer gewoon aan het werk. Het was een spannende, maar leuke dag.

Pietengym.

Maandag 29 november 2021 is er Pietengym voor de groepen 5 t/m 8 in de boven gymzaal van onze school.

Dinsdag 30 november 2021 is er Pietengym voor de groepen 1 t/m 4.

De kinderen mogen, als zij dat willen, hun Sint-, of Pietenpak aantrekken.

Sinterklaasfeest.

Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar gevierd op vrijdag 3 december 2021. Vanaf 08.15 uur zal de Pietenband zijn aankomst begeleiden.

Dagen gymleerkrachten 

T/m 31 januari 2022 is mw. Cynthia Mondria werkzaam op maandag en donderdag en mw. Daniëlle Schouten-Oosterveer werkzaam op dinsdag en woensdag. 

Vanaf 1 februari is mw. Cynthia Mondria werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag en mw. Daniëlle Schouten-Oosterveer op woensdag.  

Nieuws vanuit het KDV en de BSO 

De kinderen hebben hun schoen mogen zetten, maar als je daar iets in wilt krijgen moet er natuurlijk gezongen worden.

Nou dat is dan ook gebeurt, uit volle borst.

Vol verwachting klopt ons hart …

Peuterleerplek Jongleren

Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover. 

De kinderen van peuterleerplek Helen Parkhurst mochten hun schoentje zetten.

‘ Ohh kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind,

een mandarijn, chocoladelolly en een boek van die beste sint.’ 

 

Covid 19 (corona)

De COVID 19 besmettingen lopen op dit moment snel op in Den Haag. Mocht u of iemand in uw directe omgeving besmet raken met het COVID -19 virus, vergeet u dan niet om ons telefonisch, social schools of per mail in te lichten?

 

Coronamaatregelen 

Het protocol is afgelopen 24 november aangepast. De maatregelen zijn aangescherpt. Er mogen geen ouders meer in het gebouw. Er wordt hierbij een uitzondering gemaakt, wanneer het een afspraak is. Externe professionals mogen alleen in het gebouw voor onderwijsondersteunende activiteiten. Alle teamleden en externen dragen mondkapjes tijdens het lopen in het gebouw. Hiermee willen we de kans op verspreiding verkleinen. In de beslisboom kunt u zien, wanneer uw kind naar het Kind Centrum mag en wanneer niet.  

 

NPO

Alle scholen hebben vanuit Nationaal Onderwijs Plan (NPO) een extra bedrag gekregen.  

Hieronder in het kort hoe we dit vormgeven: 

De leerkrachten hebben training gekregen over samenwerken (structureel coöperatief leren). Gedurende het jaar zal hier moment-coaching voor zijn door een externe. Ook krijgt het team training op het gebied van zelfregulatie bij kinderen (eigenaarschap) en klassenbezoeken hiervoor. Dit alles om zo effectief onderwijs te geven voor elk kind. Er komt een interim-intern begeleider het stukje ‘zorg’ voor de leerkrachten ontlasten.   

Daarnaast zijn er verschillende onderwijsassistenten, die extra ondersteuning of uitdaging bieden aan kinderen van groep 3 t/m 8. Ook hebben twee groepen een training op het gebied van sociale vaardigheden. We hebben extra hulp voor kinderen in de peutergroep (die bijna naar groep 1 gaan) en de groepen 1 en 2.  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan een ‘shuffle dance’-project voor de komende drie jaar. Tijdens de twee grote KWT-thema’s komt een kunstenaar lesgeven aan alle groepen. Als laatst is er nieuw buitenmateriaal aangeschaft voor de groepen 1 en 2, zoals karren en fietsen. En wordt er nieuw (klein) materiaal voor in de gymzaal aangeschaft. 

 

Ouders in het gebouw 

De coronabesmettingen stijgen en de maatregelen zijn aangescherpt. Hierdoor is er helaas besloten om de ouders van Triodus en JongLeren nog niet per 8 november allemaal tegelijk in het gebouw te laten. We houden hierbij de landelijke maatregelen en het protocol in de gaten. Mocht het t.z.t. mogelijk zijn, dan komt dit in de nieuwsbrief te staan.

Voor komende week is er geen wijziging omtrent de ouders van de groepen 1 en 2. We kijken dit aan en mocht hier een aanpassing voor moeten worden gedaan vanwege de veiligheid van kinderen, leerkrachten en ouders, dan hoort u dat. 

 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen 

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.  

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep op te wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen. 

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen. 

Veiligheid is iets van ons allemaal. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

Op de website (https://www.daltonkc-helenparkhurst.nl

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers.

vindt u de nieuwe informatiegids 2021-2022. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.  

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2021-2022 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.  

www.daltonkc-helenparkhurst.nl

Intern begeleider (IB-er)

De intern begeleider, mw. Henny van der Meer, vervult door privéomstandigheden tijdelijk niet de taken, die horen bij de functie van intern begeleider. Tot wanneer dit zo is, is tot nu toe onbekend. Mw. Henny van der Meer is beperkt in het gebouw aanwezig en zal dan andere taken op zich nemen. Dalton KC Helen Parkhurst is op zoek naar een interim IB-er, maar het is helaas nog niet gelukt om een IB-er te vinden. We houden u op de hoogte. De ouders, die nauw contact met mw. Henny van der Meer hadden, zullen van haar een brief ontvangen. Mw. Alexandra de Wit is de intern begeleider van de peuters en de groepen 1 en 2 en zal waar nodig aanspreekpunt zijn, totdat er een interim-IB-er is gevonden. 

 

 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum

Vakantie

-Kerstvakantie: Ma 27-12 t/m vr 07-01

-Voorjaarsvakantie: Ma 28-02 t/m vr 04-03

-Goede Vrijdag: Vr 15-04

-Tweede Paasdag: Ma 18 april 2022

-Meivakantie: Ma 25-04 t/m vr 06-05

-Hemelvaart: Do 26-05 t/m vr 27-05

-Tweede Pinksterdag: Ma 06-06

-Zomervakantie: Ma 11-07 t/m vr 21-08

 

Margedagen

-Vr 24-12: Gr 1 t/m 8 vrij

-Vr 25-02: Gr 1 t/m 8 vrij

-Wo 09-03: Gr 1 en 2 vrij

-Wo 06-04: Gr 1 t/m 8 vrij

-Wo 08-06: Gr 1 en 2 vrij

-Vr-middag 01-07: Gr 1 t/m 8 12.00 uur vrij

-Do 07-07: Gr 8 vrij

-Vr 08-07: Gr 1 t/m 8 vrij

 

 

Stripboeken 

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt! 

Facebook 

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina. 

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst.

Volg ons!

 

Social Schools

Wist u dat…..

u uw kind via Social Schools kan afmelden?! 

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen. 

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden!

 

VSO op Helen Parkhurst:

Op ons Kind centrum willen wij graag voorschoolse opvang aanbieden. Dit is opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur.

De kinderen worden dan opgevangen door een opgeleid pedagogisch medewerker in ons Kind centrum zelf en naar de klas gebracht. Zo kunt u op tijd naar uw werk en is uw kind in vertrouwde handen.

Triodus Kinderopvang heeft een wachtlijst aangemaakt voor de maandag, dinsdag en donderdag. Bij 5 of meer aanmeldingen kunnen wij ook daadwerkelijk opengaan.

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden dan kan dit, u kunt dan contact opnemen met de afdeling I.P.K. van Triodus Kinderopvang.

070-3120010 of u kunt zich inschrijven op de website: www.triodus.nl

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou!

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen.

 

Traktaties

Er mag door de kinderen (en leerkrachten) worden getrakteerd. Dit mag alleen in de eigen groep. De kinderen gaan niet de klassen rond. Het gaat om voorverpakte traktaties (die al in de fabriek in een zakje of doosje zijn verpakt).

 

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst

Bank rekeningnummer Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst

NL54INGB0007234084

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

Mededelingen Ouderraad en MR

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij Charlene Weber (06-28787580/ charlene.nijp@gmail.com).

Ouderraad vergadering

Maandagavond 10 januari 2022 is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk.

M.R.vergadering

Maandagavond 10 januari 2022 is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad.

Een vriendelijk verzoek:

Wij vragen alle ouders de ouderbijdrage te voldoen. Zie ook de info in de schoolgids.  Als iedereen meebetaalt, kunnen we nog meer leuke extra dingen organiseren  voor de kinderen. U kunt dit bedrag van € 25,00 per kind storten op I.N.G. bankrekeningnummer NL69INGB0001377633 t.n.v. O.R. Helen Parkhurst.

E-mail adres van de OR:

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com

E-mail adres van de MR:

mr.helenparkhurst@gmail.com

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Lees verder

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten