Nieuwsbrief Januari/Februari 27-01-2023

                 

                          

Nieuws vanuit de groepen 1 t/m 4 

Na een fijne kerstvakantie begon op 9 januari de school weer. Om het nieuwe jaar te vieren kregen alle kinderen een lekkere oliebol met poedersuiker. Dit viel goed in de smaak.

In de maand januari hebben we alle weertypen voorbij zien komen. Van heel zacht weer, veel regen, kou tot zelfs een beetje sneeuw.

In de groepen 1 en 2 stond het thema winter dan ook centraal. De groepen 1 leren van alles wat met de winter te maken heeft. De groepen 2 leren vooral veel over de Noord- en de Zuidpool. In onze kleutergang is na de kerstvakantie ook een nieuwe groep gestart. De kinderen die nu 4 worden komen bij ons op school in de instroomgroep.

Ook zijn alle kleuterklassen deze maand naar het museum geweest. In het Mauritshuis hebben zij van alles geleerd over schilderijen en verf. Zelf mochten ze ook verf mengen in een zakje.

De groepen 3 en 4 zijn deze maand ook naar het museum geweest.

In de groepen 3 en 4 zijn volop werkjes geknutseld die te maken hebben met de winter. Er hangen mooie sneeuwpoppen, pinguïns en er zijn zelfs kopjes gemaakt met chocolademelk erin. Na het weghalen van de kerstversiering moest de school weer een beetje gezellig gemaakt worden.

De kinderen hebben ook citotoetsen gemaakt in de klassen (lezen, woordenschat, spelling en rekenen). De kinderen werken ook aan hun Daltontaken. Ze plannen het werk zelf voor de hele week en aan het eind van de week moet het werk af zijn. Tijdens het werken aan de weektaak werken de kinderen ook op het leerplein. Dit gaat al erg goed. 

 

Nieuws vanuit de bovenbouw groepen 5 t/m 8

Na een heerlijke vakantie vol feestdagen zijn we in de bovenbouw weer vol goede moed aan de slag gegaan. Een korte opwarmer van ‘normale’ weken is opgevolgd door stilte en rust in de school, omdat de kinderen zich concentreren op de cito toetsen.

 

Er is gelukkig wel tijd voor leuke en spannende dingen geweest tijdens deze normale weken. Zo zijn we met alle bovenbouw groepen gaan schaatsen in de Uithof. Voor sommige kinderen was dit de eerste keer dat ze schaatsen aan hadden, maar wat hebben ze goed doorgezet, elkaar geholpen en een plezier gehad.

 

De groepen 7 zijn daarnaast ook naar de Gevangen Poort geweest en groep 8 naar het museum West, een kunst instituut voor hedendaagse kunst in de voormalige Amerikaanse ambassade. Ook heeft groep 7a nog een bijzondere les in de klas gehad over de rechten van dieren, van Make Tech Yours.

Bij de groepen 5 kunnen een aantal kinderen volgende week misschien afzwemmen. Dat is natuurlijk erg spannend, maar we hebben er de volste vertrouwen in!

 

Nieuws vanuit Gro-up

Bij de groepen van het kinderdagverblijf doen wij natuurlijk ook mee met de Nationale Voorleesdagen.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier.

Tijdens de Voorleesdagen staat het Prentenboek van het Jaar 2023 centraal: Maximiliaan Modderman geeft een feestje

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze thuiskomen?
Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van maken.

Voor extra herkenning en plezier hebben de Pedagogisch Medewerkers een hele grote verjaardagstaart gemaakt.

Zo maken zij het verhaal nog eens extra herkenbaar!

 

Nieuws vanuit JongLeren

We zijn het nieuwe jaar gestart met een fijn thema; Ziek en gezond. De kinderen spelen graag in de ziekenhuishoek. Ze maken daar elkaar en de poppen beter. In de huishoek wordt er goed voor elkaar gezorgd door gezond eten en drinken voor elkaar klaar te maken. Ondertussen leren zij een hoop nieuwe woorden.

Ook maken de kinderen kennis met wegen en meten door elkaar te meten. In de bouwhoek bouwen we lange en korte torens en worden de torens vergeleken met elkaar.

Het boek ‘Beer is ziek’ staat centraal dit thema en wordt regelmatig voorgelezen en nagespeeld in de huishoek.  

Tips:
Donderdag 2 februari hebben wij weer VVE thuis! We starten die ochtend/ middag met een ouder-kind activiteit in de groep. Daarna zal Gaytry de ouderbijeenkomst verzorgen. Ontzettend leuk als u mee komt doen!

De nationale voorleesdagen zijn gestart. Uw kind mag een boek vanuit huis meenemen, dan zullen wij deze voorlezen in de kring.

Is uw kind nog geen lid van de bieb? Kinderen tot en met 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de Bibliotheek, ontvangen een tasje met o.a. een leuk minipopje van Maximiliaan. (op=op).

Sluiten groep D – peuterleerplek JongLeren

Omdat de groepen niet helemaal vol waren, is er besloten om groep D te sluiten. De groepen B en D worden samengevoegd tot één groep, namelijk groep B. Deze samenvoeging is sinds maandag 9 januari 2023. 

 

Nieuwe tijden peuterleerplek JongLeren groep C

 

Een belangrijke wijziging die wij doorvoeren voor groep C is dat de groep vier ochtenden gaat draaien. Dit houdt in dat de tijden per 9 januari 2023 als volgt zijn: 

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 uur tot 12.15 uur  
  • Woensdag: gesloten 

 

Cito Leerling in beeld

Twee keer per jaar nemen wij in de groepen 3 t/m 8 Leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen af. Cito is het toetsinstrument dat wij hiervoor gebruiken. Met de Cito toetsen van het Leerlingvolgsysteem volgen wij van groep 3 t/m 8 de vorderingen die een leerling maakt. Hiermee kan de leerkracht signaleren of er leerlingen zijn die extra aandacht of uitdaging nodig hebben. Op deze manier kan het onderwijs gegeven worden dat het beste bij een leerling past.

Voorheen werkten wij met Cito LVS 3.0, dat nu opgevolgd wordt door Cito Leerling in beeld.

Bij Leerling in beeld zijn de toetsen korter en minder talig. Er wordt digitaal getoetst. Een groot voordeel van deze nieuwe versie is dat de toetsen voor de kernvakken adaptief zijn: alle leerlingen maken dezelfde startmodule en krijgen een vervolgmodule op hun eigen niveau. Zo staat de leerling meer centraal en kan er meer inzicht gegeven worden. De rapportages zijn op groei gericht, minder op alleen leerprestaties.

Vanaf januari zullen wij gaan werken met Leerling in beeld. Cito LVS 3.0 en Cito Leerling in beeld zijn zo op elkaar afgestemd dat er geen trendbreuk ontstaat. Dit betekent dat de resultaten van de oude versie zonder problemen vergeleken kunnen worden met de resultaten van de nieuwe versie. Groep 8 is in november al gestart met de Cito toetsen en werkt als enige dit jaar nog wel met de toetsen van Cito LVS 3.0.

Wilt u meer weten over Cito Leerling in beeld? Ga dan naar www.cito.nl/leerlinginbeeld

 

Ballen en speelgoed

Door sommige kinderen worden er spullen van huis mee naar school genomen, zoals voetballen en speelgoed.

Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid van thuis. Natuurlijk leren we de kinderen om zuinig om te gaan met materiaal in algemene zin; van jezelf en van een ander. 

Maar het kan weleens voorkomen, dat iets kapotgaat, kwijtraakt of op een dak terecht komt (voetbal). We doen natuurlijk altijd ons best om iets te maken, mee te zoeken of vragen om van het dak af te halen, maar het kan ook voorkomen dat het eindresultaat anders is, dan u had verwacht/bedacht.

 

Pijlers Dalton

Afgelopen jaar hebben we met het team gekeken naar de vijf pijlers van Dalton en wat dit betekent voor ons Kind Centrum. We hebben bij elke pijler drie zinnen bedacht door het team en de kinderen, die aansluiten hoe wij Daltononderwijs vormgeven. Afgelopen week zijn de mooie posters opgehangen in het Kind Centrum, zie foto.

 

Extra setje kleding

Nu het weer kouder en natter wordt, willen we u vragen om een extra setje kleding (broek en sokken) en evt. kaplaarzen mee te geven aan uw kind.

Dit i.v.m. regen, drassig gras, plassen op het plein/veld en eventueel sneeuw.

Hierbij ook een oproep voor de groepen 1 t/m 4: We zijn door onze voorraad reservekleding heen. Wanneer u schone (onder)broeken over heeft en sokken, zou u deze dan bij de groepsleerkracht van groep 1 t/m 4 willen inleveren? Alvast bedankt.

 

Zelftesten

Het aantal coronabesmettingen loopt op. Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen twee zelftesten ontvangen. 
Wanneer u extra zelftesten nodig heeft voor eigen gebruik, dan kunt u deze (gratis) ophalen bij de administratie.

 

Mobiele telefoon en smartwatch 

Leerlingen mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar binnen het Kind Centrum mag deze tussen 8.30 uur en 15.00 uur niet aan staan. Dit geldt ook tijdens de Tussen Schoolse Opvang (overblijf). Indien noodzakelijk mogen kinderen gebruik maken van de telefoon van het Kind Centrum. Het dragen van een SOS-horloge (smartwatch) is tijdens onderwijstijden niet toegestaan. Deze horloges moeten bij de leerkracht worden ingeleverd. Na 15.00 uur kan de leerling het SOS-horloge bij de leerkracht ophalen. 

(Blz. 22 informatiegids) 

 

Foto’s leerlingen 

Er zijn door verschillende ouders foto’s gemaakt van hun kind(eren). We willen hierbij vragen om uitsluitend uw eigen kind(eren) te fotograferen. Mocht u toch een ander kindje op de foto hebben, dan verzoeken we (middels privacywet) om deze foto(‘s) niet op Social Media te plaatsen of op een andere manier te delen. 

 

Helpdesk Geldzaken

In de afgelopen jaren hebben we vanuit Helpdesk Geldzaken veel inwoners geholpen met hun vragen over geld. Financiële problemen werken door in alle leefgebieden.

Dit doet de Helpdesk Geldzaken:

De Helpdesk Geldzaken helpt de Haagse burger met vragen over geld, zie bijlage voor meer informatie.

De medewerkers van de Helpdesk Geldzaken helpen;

  • om inzicht te krijgen in inkomen en uitgaven
  • met tips en hulp om direct te besparen
  • bij vragen over toeslagen en regelingen

 

Oproep ouders wijziging gegevens 

Zouden ouder(s)/verzorger(s) bij een verandering van telefoonnummer of mailadres dit willen doorgeven aan de administratie?  

Bij voorbaat dank. 

 

NPO 

Alle scholen hebben vanuit Nationaal Onderwijs Plan (NPO) een extra bedrag gekregen.   

Hieronder in het kort hoe we dit vormgeven:  

De leerkrachten hebben training gekregen over samenwerken (structureel coöperatief leren). Gedurende het jaar zal hier moment-coaching voor zijn door een externe. Ook krijgt het team training op het gebied van zelfregulatie bij kinderen (eigenaarschap) en klassenbezoeken hiervoor. Dit alles om zo effectief onderwijs te geven voor elk kind. Er komt een interim-intern begeleider het stukje ‘zorg’ voor de leerkrachten ontlasten.    

Daarnaast zijn er verschillende onderwijsassistenten, die extra ondersteuning of uitdaging bieden aan kinderen van groep 3 t/m 8. Ook hebben twee groepen een training op het gebied van sociale vaardigheden. We hebben extra hulp voor kinderen in de peutergroep (die bijna naar groep 1 gaan) en de groepen 1 en 2.   

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan een ‘shuffle dance’-project voor de komende drie jaar. Tijdens de twee grote KWT-thema’s komt een kunstenaar lesgeven aan alle groepen. Als laatst is er nieuw buitenmateriaal aangeschaft voor de groepen 1 en 2, zoals karren en fietsen. En wordt er nieuw (klein) materiaal voor in de gymzaal aangeschaft.  

 

Veiligheid bij het brengen en halen van de kinderen  

De veiligheid van de kinderen bij het brengen en halen van het Kind Centrum vraagt extra aandacht. De straat voor en naast ons gebouw is nauw. De (jongere) kinderen worden door u als ouder(s)/verzorger(s) gebracht of gehaald. Met name bij het ophalen ontstaat regelmatig “file” in de straat. Dit komt, omdat ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) met de auto komen ophalen.   

Wij vragen uw aandacht om uw auto te parkeren op een juiste plaats in een van de straten rond het gebouw. En uw kind(eren) op de stoep te laten wachten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties waar kinderen tussen auto’s door lopen.  

Het is geweldig om te zien dat heel veel ouder(s)/verzorger(s) lopend of op de fiets hun kind(eren) komen brengen en halen.  

Veiligheid is iets van ons allemaal.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

  

Op de website (https://www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Welkom bij DaltonKC Helen Parkhust | DaltonKC 

Jong Leren De Peuterleerplek Helen Parkhurst van JongLeren bereid uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelen op vaste dagdelen onder deskundige leiding van onze pedagogisch medewerkers. 

Op onze website vindt u de nieuwe informatiegids 2022-2023. Hier staat belangrijke informatie over dit onderwijsjaar in. De informatiegids kunt u online bekijken.   

Aan het begin van het schooljaar heeft u de kalender 2022-2023 gekregen. Hier staan belangrijke evenementen en de vrije dagen en vakanties in. Op de achterkant van deze kalender vindt u een QR-code. Wanneer u deze scant, komt u direct bij de (digitale) informatiegids terecht.   

www.daltonkc-helenparkhurst.nl 

Vrije dagen: Marge- en studiedagen van het onderwijsgedeelte van het Kind Centrum 

  

Vakantie 

– Voorjaarsvakantie: Ma 27-02 t/m Vr 03-03 

– Goede vrijdag: Vr 07-04 

– Tweede Paasdag: Ma 10-04 

– Meivakantie: Ma 24-04 t/m Vr 05-05 

– Hemelvaart: Do 18-05 t/m Vr 19-05 

– Tweede pinksterdag: Ma 29-05 

– Zomervakantie: Ma 10-07 t/m Vr 18-08 

  

Marge dagen  

– Vr 24-02 groep 1 t/m 8 vrij 

– Wo 08-03 groep 1 en 2 vrij 

– Wo 29-03 groep 1 t/m 8 vrij  

– Wo 31-05 groep 1 en 2 vrij 

– Vr 30-06 groep 1 t/m 8 s’middags vrij 

– Do 06-07 groep 8 vrij 

– Vr 07-07 groep 1 t/m 8 vrij 

 

Stripboeken  

Een oproep vanuit ons Kind Centrum-bibliotheek: Heeft u thuis stripboeken, die niet meer worden gelezen? Zou u deze dan kunnen inleveren bij de administratie van ons Kind Centrum? Alvast bedankt!  

  

Facebook  

Naast Instagram heeft het Dalton Kind Centrum nu ook een eigen Facebookpagina.  

De Facebookpagina heet: Dalton KC Helen Parkhurst. 

Volg ons! 

 

Social Schools 

Wist u dat….. 

u uw kind via Social Schools kan afmelden?!  

De absentiemelding komt zowel bij de leerkracht als bij de administratie binnen.  

Ga naar ‘administratie’ in de Social schools app en u kunt hier de reden van afwezigheid melden! 

 

Motto: Laat SAMEN werken voor jou! 

Het team van Dalton Kind Centrum is erin geslaagd om onze Daltonmanier van werken in één zin samen te vatten. De slogan is geworden: Laat SAMEN werken voor jou! Dit is wie wij zijn en wat wij doen. 

  

Mededelingen Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

Bank rekeningnummer Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst 

NL54INGB0007234084 

Instagram: Volg ons op @daltonkchp 

 

mededelingen Ouderraad en MR 

De Ouderraad (OR) is op zoek naar leden (ouders/verzorgers/oma’s/opa’s), die een activiteit op zich willen nemen om te organiseren, in samenspraak met de leerkrachten en andere OR-leden. Daarnaast zijn er ongeveer 1x per zes weken vergaderingen over lopende zaken. Mocht je interesse hebben om mee te helpen en te praten, meld je dan snel aan bij de administratie van onze school. 

Ouderraad vergadering 

Maandagavond 13 Maart 2023 is er om 19.00 uur een vergadering van de Ouderraad. De vergadering is voor iedereen toegankelijk. 

M.R.vergadering 

Maandag 27 Maart 2023 is er om 19.30 uur een vergadering van de Medezeggenschapsraad. 

Een vriendelijk verzoek: 

Wij vragen alle ouders de ouderbijdrage te voldoen. Zie ook de info in de schoolgids.  Als iedereen meebetaalt, kunnen we nog meer leuke extra dingen organiseren  voor de kinderen. U kunt dit bedrag van € 25,00 per kind storten op I.N.G. bankrekeningnummer NL54INGB0007234084 t.n.v. Dalton Kind Centrum Helen Parkhurst o.v.v Naam en klas leerling  

E-mail adres van de OR: 

or.obsdaltonhelenparkhurst@gmail.com 

E-mail adres van de MR: 

mr.helenparkhurst@gmail.com 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om website verkeer te analyseren. Lees verder

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten